Afkoppelen parkeerplaats De Wolfskooi

Schoon regenwater gaat via de parkeerplaats het riool in naar de waterzuivering, en dat terwijl de grond dit water zo hard nodig heeft. Daarom gaan wij het riool ‘afkoppelen’ van de verharding (parkeerplaats).

Wat gaan we doen?

Wij gaan het zand onder de stenen vervangen door een grove steenslag en in de rijbanen vervangen we de betonstraatstenen door zogenaamde waterpasserende stenen. Hierdoor kan water via de voegen van de stenen in de holle fundering treden, waarna het in de ondergrond infiltreert. De parkeervakken worden ook voorzien van deze holle funderingslaag. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd. De trottoirs, de ruimte rond de vuilcontainers en de bomen blijven gehandhaafd. Bekijk de bewonersbrief voor meer informatie.

Kan ik zelf ook afkoppelen?

Ja, er zijn tal van mogelijkheden om zelf ook ‘af te koppelen’. Je kunt tegels vervangen door plantjes, gras, grind of houtsnippers. Je kunt je regengoot loskoppelen en het water je tuin in laten lopen. Kijk hieronder voor verschillende ideeën hoe je op een leuke manier kunt bijdragen. Neem ook eens een kijkje bij de Orde van de Klauw om meer te weten te komen over een groener en blauwer Oss of bekijk het stappenplan makkelijk groen in deze flyer.

Ook in Berghem gaat het regenwater terug de grond in

 

Paspoort

Wie
Gemeente Oss
Categorie
Planet
Global Goal
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Doel
Afkoppelen regenwater van riolering ter voorkoming van verdroging.
Toelichting
Door verhardingen los te koppelen van de kolken en het regenwater te laten infiltreren in de bodem gaan we verdroging tegen. Een bijkomend voordeel is dat er geen schoon regenwater naar de waterzuivering gaat om daar opnieuw gereinigd te worden.