Handig, een electrische laadpaal in de buurt!

Extra laadpalen voor Oss: zoveel als er gehonoreerd worden

Het aantal elektrische auto’s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is veel duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Combinatie Vattenfall-Heijmans heeft pas een aanbesteding gewonnen en plaatst 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Waarvan ook in Oss! Rijders van elektrische auto’s kunnen een oplaadpunt aanvragen.

Wethouder Johan van der Schoot: ‘Elektrisch rijden is de meest duurzame vorm van autorijden. Het gebruik groeit en wij willen dit stimuleren. Veel huishoudens hebben niet de mogelijkheid om op eigen terrein de auto op te laden. Zij zijn aangewezen op laadpalen in de openbare ruimte. We hebben op dit moment 15 openbare laadpalen. Door mee te doen aan deze aanbesteding komen er nog meer bij!’

Hoe vraag je een laadpunt aan?

Als je een elektrische auto hebt en geen eigen terrein voor een laadpunt, dan kun je een verzoek voor een nieuw openbaar laadpunt indienen. Door rechtstreeks contact op te nemen bij Nuon via de website. Daar staat een aanvraagformulier voor publieke laadpaal Brabant en Limburg. Om de laadpunten te kunnen gebruiken heb je ook een laadpas nodig. Deze laadpas van Nuon werkt op alle laadpunten en is gratis aan te vragen.

Laadpunten voor duurzaam rijden

De laadpunten worden voorzien van 100% windenergie uit één van de Vattenfall windparken in Nederland. Door elektrisch te rijden draagt je bij aan een schonere en stillere omgeving.