In 2050 is Oss een groene, energieneutrale gemeente waar het goed leven en werken is. Daar gaan we voor. Wat doe jij?

Lees meer over Duurzaam Oss

People

In het Osse doet iedereen naar vermogen mee bij het behalen van de doelstelling om in 2050 een duurzame gemeente te zijn. Zo’n samenleving uit zich ook in gezonde mensen die genoeg beweging krijgen, bewoners die de leefbaarheid in hun buurt belangrijk vinden en samen kennis delen.

Lees meer over people

Planet

Duurzaam wekken we energie op met lokale partners. Ook besparen we samen energie. Elke kleine bijdrage is er één.

Lees meer over planet

Profit

De laatste jaren stijgt gelukkig de werkgelegenheid in Oss. Dat komt onder andere ten goede aan het besteedbaar inkomen van de bewoners.

Lees meer over profit