• Bij wie kan ik vragen kwijt?

  duurzaam@oss.nl

   

 • Welke vormen van duurzame energie wil gemeente Oss opwekken?

  Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/duurzame-energie.

 • Hoe groot is de energie opgave van Oss?

  We hebben het energieverbruik van Oss in beeld gebracht. Om een energieneutrale toekomst te realiseren, gaan we energie besparen en duurzame energie opwekken. We doen dat samen met onze partners: Inwoners, het bedrijfsleven, woningcorporaties en de Energie Coöperatie Oss.

  In 2050 wil Oss energieneutraal zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar om die doelstelling te realiseren moeten er nu flinke stappen worden gezet.

  Zo zijn hebben nu 1500 woningen een zonnepanelen, in 2018 moeten dat er 3500 zijn.

  In 2016 waren er 25 woningen die energieneutraal zijn, in 2018 streven we naar 100.

  Het zijn net babystapjes, echter als we die met elkaar zetten komen we er zeker. Ook het Osse bedrijfsleven en Brabant wonen doet mee.

 • Wat is de status van Windpark Elzenburg- De Geer?

  Wil je meer hierover weten, lees verder. Via een nieuwsbrief blijf je op de hoogte. Abonneer je hier.

 • Klimaatverandering is van alle tijden. Waarom is het nu zo urgent?

  Sinds het begin van de industriële revolutie oefent de mens invloed uit op het klimaat. Tot aan 1950 waren natuurlijke invloeden belangrijker dan de menselijke invloeden op het klimaat. Vanaf 1950 kan het verloop van de wereldgemiddelde temperatuur alleen goed worden verklaard door de menselijke invloed in rekening te brengen.

  Volgens het meest recente rapport van het IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de afgelopen decennia is toe te schrijven aan de waargenomen toename van broeikasgassen. Hier kunnen we ook in Oss een steentje bijdragen het aandeel van menselijk handelen terug te dringen.

 • Welke bedreigingen zijn er voor de aarde en dus voor Oss?

  – klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen;

  – verspilling van grondstoffen en zoet water;

  – afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden;

  – overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen;

  – luchtvervuiling;

  – verdroging en verzuring van de bodem;

  – uitbuiting en schendingen van mensenrechten;

  – te grote verschillen in welvaart tussen mensen wereldwijd.

  De Verenigde Naties hebben voor de komende 13 jaren Global Goals ontwikkeld waar ze aan willen werken.

 • Wat zijn de 3 P’s?

   

  People, Planet, Profit (oftewel de 3 P’s) werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling. Deze moeten met elkaar in evenwicht zijn om duurzaamheid te bereiken. ‘Profit’ wordt ook wel ‘prosperity’ (welvaart) genoemd.Om naast de economische winst ook de maatschappelijke winst mee te wegen. 

 • Wat is een duurzame samenleving?

  Dat is een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie. Zónder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Anders gezegd: In een duurzame wereld  zijn mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. In Oss willen we hier naar streven.

 • Heeft Oss een energieloket?

  Ja, Oss heeft zeker een energieloket! Daar kun je slimme tips vinden wat je allemaal aan energiebesparing kunt doen. Woningeigenaren krijgen de komende twee jaar subsidie als ze twee of meer energiebesparende maatregelen nemen. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen gebruik maken van de regeling.

   

 • Hoe kan ik mijn werkgever overhalen tot duurzaam ondernemen?

  Samen sta je sterk! Begin gewoon en bundel je krachten met collega’s. Werk een simpel en goedkoop idee uit voor op je eigen afdeling of je eigen werkplek. Geef zelf het goede voorbeeld. Een goed voorbeeld doet volgen. Een slim idee is altijd goed voor de ideeënbus. Maak er een ludieke actie van. Met een lach om de mond is het makkelijker overtuigen. Voor meer tips kijk hier.

   

 • Hoe kan ik bijdragen aan een duurzame gemeente?

  Heb je suggesties, meld het bij je Dorps en Wijkraad of laat het ons weten via duurzaam@oss.nl.

 • Zonnepanelen, wat komt daarbij kijken?

  Dat valt wel mee! Voordat je overgaat tot aankoop moet je je goed laten informeren. Hoeveel capaciteit heb je nodig, is je dak geschikt, krijg je subsidie, ga je de zonnepanelen zelf installeren of laat je het doen en wat is de terugverdientijd? Bij de Consumentenbond vind je veel informatie.

  Heb je geen plaats voor zonnepanelen, maar wil je zonne-energie in Oss inkopen, kijk dan hier. De Energie Coöperatie Oss gaat 200 zonnepanelen plaatsen op het dak van sporthal Mondriaan. Ossenaren kunnen hier gebruik van maken.

   

Uw query komt niet in de veelgestelde vragen voor

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Neem dan contact op met ons. Stuur een mailtje met je vraag naar duurzaam@oss.nl