Duurzaam Oss

Er zijn grote veranderingen op het gebied van de bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu. Die vragen om anders leven, denken en handelen. Van iedereen: bedrijven, particulieren en overheden.

Ook Oss moet snel veel duurzamer worden. We willen in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken door apparaten, verlichting, verwarming en vervoer van inwoners, instellingen en bedrijven in Oss duurzaam opwekken. En om energie te besparen. Want wat we aan energie besparen hoeven we ook niet op te wekken.

2050 lijkt ver weg maar is dichterbij dan we denken. Daarom moeten we nu aan de slag voor een energieneutrale toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Zodat we hier fijn kunnen blijven wonen en leven. Iedereen kan hieraan bijdragen. Gemeente, overheidsinstanties, bedrijven, verenigingen maar ook jij zelf. Wat doe jij?

Meer dan energie

Het gaat hierbij niet alleen om duurzame energie. Ook initiatieven op gebied van maatschappelijk vlak of onderwijs zijn van harte welkom! Een duurzaam leven gaat namelijk ook over het feit dat iedereen in deze maatschappij mee kan doen. In werk, op school en in de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Ons doel is zelfredzaamheid en (economische) zelfstandigheid. Zodat bijvoorbeeld ook de kwetsbare inwoner kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Bij Duurzaam Oss denken we ook aan zuinig zijn op milieu en natuur. We gaan voor een gezonde en groene leefomgeving waarin wonen, werken en recreëren in balans zijn.

Eigen initiatief

Deze website is voor iedereen die wil bijdragen aan een Duurzaam Oss. Heb je een goed idee of initiatief waarmee je energie bespaard? Ken je een organisatie die bijdraagt aan de doelstelling om op 2050 energieneutraal te zijn of in onze maatschappij goed werk doet, of goede ideeën heeft voor milieu en natuur? Laat het ons weten en mail naar duurzaam@oss.nl. Binnen dit platform kunnen we kennis delen en elkaar op de hoogte houden!