Hoe groot is de energie opgave van Oss?

We hebben het energieverbruik van Oss in beeld gebracht. Om een energieneutrale toekomst te realiseren, gaan we energie besparen en duurzame energie opwekken. We doen dat samen met onze partners: Inwoners, het bedrijfsleven, woningcorporaties en de Energie Coöperatie Oss.

In 2050 wil Oss energieneutraal zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar om die doelstelling te realiseren moeten er nu flinke stappen worden gezet.

Zo zijn hebben nu 1500 woningen een zonnepanelen, in 2018 moeten dat er 3500 zijn.

In 2016 waren er 25 woningen die energieneutraal zijn, in 2018 streven we naar 100.

Het zijn net babystapjes, echter als we die met elkaar zetten komen we er zeker. Ook het Osse bedrijfsleven en Brabant wonen doet mee.