Wat is een duurzame samenleving?

Dat is een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie. Zónder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Anders gezegd: In een duurzame wereld  zijn mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. In Oss willen we hier naar streven.