08-01-2018 bijlage bij persbericht Janneke koopt haar duurzame woning (1)