Statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes

Oss steunt de Statiegeldalliantie. Dit Belgische-Nederlandse initiatief zet zich in voor het invoeren van statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes. ‘Gemeente Oss zet zich in voor een circulaire economie: minder produceren, meer hergebruiken. Minder afval begint aan de bron. Zoals geen onnodige verpakkingen. En producten zo maken dat grondstoffen opnieuw bruikbaar zijn. Daarvoor moeten we bij het bedrijfsleven en onze overheid zijn’, aldus wethouder Johan van der Schoot.

In totaal zijn er meer dan 400 lokale overheden, bedrijven en organisaties aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Waaronder 200 Nederlandse gemeenten. Van der Schoot: ‘Als gemeenten, milieuorganisaties en andere partijen samen duidelijk maken dat we dit belangrijk vinden, hopen we dat statiegeld verplicht wordt. Zodat we mensen prikkelen om lege flesjes en blikjes in te leveren’.

Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over statiegeld.