ECO en ESCOSS gaan samenwerken voor windpark

De gemeenteraad van Oss besloot eind 2017 om de ruimtelijke procedure te starten voor vijf windmolens bij industrieterrein Elzenburg-De Geer. Eén windmolen op het bedrijventerrein gaat voorlopig niet door. De gemeente wil twee windmolens ontwikkelen, waarvan één op gemeentegrond. De gemeenteraad gaf ECO (Energie Coöperatie Oss)  tot 1 juli de tijd om een ontwikkelplan te maken voor dit ‘gemeentelijke deel’ van het windpark. Vlak vóór die deadline hebben ECO en ESCOSS (Energie Service Coöperatie voor Bedrijven OSS) aangegeven dat ze willen samenwerken en een ontwikkelplan willen indienen. Daarom vroegen ze uitstel tot 1 oktober 2018. Het college van burgemeester en wethouders stemt hiermee in.

Samenwerken met Raedthuys

Het bedrijf Raedthuys bouwt twee molens op haar deel van het windpark. Om een goed windpark te ontwikkelen is samenwerking tussen ECO / ESCOSS en Raedthuys nodig. De gemeenteraad zal zo snel mogelijk ná 1 oktober besluiten of ze instemmen met het ontwikkelplan van ECO / ESCOSS.

Inspraak

Om het windpark te kunnen bouwen, moeten we het bestemmingsplan aanpassen. Daarvoor hebben we een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. In september kan iedereen zijn mening geven over dit plan én het eerder opgestelde milieueffectrapport (MER), tijdens de officiële inspraakprocedure. We organiseren daarvoor onder andere een inloopavond. Meer informatie daarover volgt later.

Meer informatie vindt u op www.oss.nl/windpark