Regio werkt samen aan Zonnepark Achterste Groes Heesch

De gemeenteraad van Bernheze heeft op 5 juli ingestemd met de komst van een zonnepark Achterste Groes in Heesch. Het betreft een zonnepark van circa 10 ha, met 21.000 zonnepanelen. Het zonnepark wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd. In het voorstel is ook een robuuste groene buffer aan de noordoostkant en aan de westkant meegenomen. Hierdoor wordt het zonnepark aan het zicht onttrokken. In het gebied worden sloten aangelegd en verbreed. Het ontwerp draagt bij aan de landschappelijke inpassing van het toekomstige bedrijventerrein Heesch West.

Regio werkt samen aan dit park

Het zonnepark is een initiatief van de regionale samenwerking Heesch West. Hierin werken de gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch samen. Met het besluit van de gemeenteraad van Bernheze wordt de regionale samenwerking in staat gesteld het zonnepark te realiseren. Het is een belangrijk eerste resultaat voor de realisatie van de duurzaamheidsambities die Heesch West nastreeft.

Vervolg

Heesch West vraagt nu een omgevingsvergunning aan. Het college van Bernheze neemt na het zomerreces een ontwerpbesluit over de vergunningaanvraag. De gemeente Bernheze publiceert dit op de gemeentepagina’s, in DeMooiBernhezeKrant en op www.officielebekendmakingen.nl. Het voorstel wordt ter inzage gelegd en in deze periode van zes weken kunnen zienswijzen worden ingediend.

Omgevingsparticipatie

Er zijn bewonersgroepen die belangstelling hebben om deel te nemen in het zonnepark en zo gebruik te maken van de lokale energie die straks wordt opgewekt. Heesch West wil de omgeving hiervoor maximaal de ruimte bieden door een samenwerking met de drie lokale energiecoöperaties: BECO uit Bernheze, Energie coöperatie Oss en EC073 uit ’s-Hertogenbosch De capaciteit is te vergelijken met het elektriciteitsverbruik van circa 1.700 huishoudens. Met de opgewekte energie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie.