Klimaatverandering is van alle tijden. Waarom is het nu zo urgent?

Sinds het begin van de industriële revolutie oefent de mens invloed uit op het klimaat. Tot aan 1950 waren natuurlijke invloeden belangrijker dan de menselijke invloeden op het klimaat. Vanaf 1950 kan het verloop van de wereldgemiddelde temperatuur alleen goed worden verklaard door de menselijke invloed in rekening te brengen.

Volgens het meest recente rapport van het IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de afgelopen decennia is toe te schrijven aan de waargenomen toename van broeikasgassen. Hier kunnen we ook in Oss een steentje bijdragen het aandeel van menselijk handelen terug te dringen.