Welke bedreigingen zijn er voor de aarde en dus voor Oss?

– klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen;

– verspilling van grondstoffen en zoet water;

– afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden;

– overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen;

– luchtvervuiling;

– verdroging en verzuring van de bodem;

– uitbuiting en schendingen van mensenrechten;

– te grote verschillen in welvaart tussen mensen wereldwijd.

De Verenigde Naties hebben voor de komende 13 jaren Global Goals ontwikkeld waar ze aan willen werken.