Gemeenteraad beslist: vijf windmolens in Oss

De gemeenteraad van Oss heeft op 14 december gekozen voor vijf windmolens bij Elzenburg–De Geer. Ook is besloten welke opstelling de windmolens krijgen. Begin januari 2018  wordt het bestemmingsplan voorbereid. Daarin wordt de mogelijkheid voor een uitbreiding naar zeven windmolens meegenomen. Één windmolen is te vergelijken met 30.000 zonnepanelen en voorziet 3.000 huishoudens van groene energie.

Johan van der Schoot: ‘In 2023 willen we in Oss 16% duurzame energie opwekken. Met vijf windmolens zetten we een grote stap richting 2023.  We spreken hier al vele jaren over maar de knoop is nu doorgehakt. Ze gaan er komen.  We hebben het proces zorgvuldig doorlopen,  belangenorganisaties en inwoners hebben daarin hun bijdrage geleverd. Net als afgelopen twee  jaar betrekken we hen nauw bij het vervolg. Ook vragen we de klankbordgroep windenergie weer om ons te adviseren.’

Wat is de vervolgstap?

Vanaf januari 2018 gaan we het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningaanvragen voorbereiden. Er komen twee windmolens op gemeentelijke grond. Daarvoor wordt een aanbesteding gestart. Tegelijkertijd gaat Energiecoöperatie Oss daarvoor een plan opstellen en krijgt daar tot medio 2018 de tijd voor. Dan beslist de gemeenteraad wie de twee molens mag gaan bouwen.

Meer informatie