Op 21 maart gaan we voor schoon Oss!

Zwerfafval blijft een probleem, ook in de gemeente Oss. Daar gaan we iets aan doen tijdens de Landelijke Opschoondag! Op zaterdag 21 maart ruimen we van 10.00 uur tot 12.00 uur zwerfafval op. Vorig jaar deden ruim 300 deelnemers mee. Meld je aan en help ons ook dit jaar weer mee!

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de site www.landschapsbeheer-oss.nl. We gaan op 15 plekken opruimen.  Wil je liever op een zelf gekozen plek of met een eigen groepje opruimen? Dat kan ook! Dit kun je aangeven op de website.

Materialen nodig?

Materialen als afvalknijpers, hesjes en/of handschoenen en zakken nodig? Meld het via www.landschapsbeheer-oss.nl. De spullen bezorgen wij bij je thuis. Ook maken we afspraken over het ophalen van het ingezamelde afval.

Waar gaan we opruimen?

We gaan opruimen op 15 locaties in de kernen, het buitengebied, in de natuurgebieden en langs de Maas. En op locaties die deelnemers zelf kiezen.

Schone Maas

Aandacht is er ook voor de watervervuiling door zwerfafval: de ‘plastic soep’. Plastic drijft via sloten, weteringen en kanalen naar de Maas en daarna richting zee. Daarom ruimen we met Schòn Schip ook langs een paar waterkanten zwerfafval op. Denk hierbij aan het Osse havengebied en langs het Delenkanaal, maar vooral ook in de uiterwaarden en natuurgebieden langs de Maas.

Samenwerking

Gemeente Oss en Landschapsbeheer Oss werken samen met Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas, IVN en diverse verenigingen. Ook het college van B&W en de wijk- en dorpsraden zet zich in. Uiteraard is de jeugd van MikMak actief op deze dag.

Vragen?

Bel naar 06 – 37 45 68 20 of mail naar Tonnie van Hooff, tvh@werkplaatsnlc.nl. Hij is coördinator van Landschapsbeheer Oss.  Graag tot ziens op 21 maart! Wij gaan voor een schoon Oss!

www.landschapsbeheer-oss.nl