Oss Zoemt!

Nederland Zoemt heeft Oss benoemd tot Bijvriendelijke gemeente. Oss krijgt deze titel voor de goede zorg van wilde bijen. Wethouder Johan van der Schoot: ‘We zijn blij met deze titel. Oss zet zich op allerlei manieren in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen. Ze zijn nodig voor de bestuiving van onze planten. Zonder de bij verdwijnt meer dan de helft van ons fruit en groente uit de supermarkt. Daarom hebben we samen met gemeente Bernheze, bijenverenigingen, Landschapsbeheer, waterschap Aa en Maas en andere organisaties de Landschapskaart voor wilde bijen gemaakt. Daarin staat hoe we kunnen zorgen voor genoeg voedsel en nestelgelegenheden voor de bijen.’

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Ze organiseren verschillende activiteiten zoals de Nationale Bijentelling, Beijenwerkdag, lesmateriaal en verkiezingen van Bijvriendelijkste gemeente. Meer informatie over Nederland Zoemt vindt u op www.nederlandzoemt.nl