Ontbijtsessie

Osse initiatieven voor duurzaamheid willen meer samenwerken

Tijdens een ontbijtsessie op het gemeentehuis kwamen vrijdagochtend 30 juni verschillende intiatiefnemers bij elkaar om te onderstrepen dat samenwerken voor duuraamheid hard nodig is. Stadse Boeren, Escoss (Osse energiecoöperatie voor bedrijven), Energiecoöperatie Oss (voor particulieren), Talentencampus Oss, Winterland, Boerderij De Notelaar, Tairtrade en Global Goals Oss, om maar een aantal organisaties te noemen, lieten zich informeren over de publiekscampagne van Duurzaam Oss. Alle initiatieven willen elkaar vaker opzoeken. Het levert nieuwe inzichten en ideeën op.

Gezicht geven

Op het gebied van duurzaamheid gebeurt in Oss al erg veel. Duurzaam Oss wil dit zichtbaar maken en de initiatieven een podium geven. Door middel van een website, inzet van social media en printcampagne. In het najaar komt er een congres voor bedrijven. Ook komt er een programma voor jeugd/jongeren. Om van elkaar te leren, inspireren en te stimuleren. Door het koppelen van alle projecten wordt duidelijk dat duurzaamheid voor een serieus grote opdracht staat.

Zo vindt Ton Oomen van Stadse Boeren dat samen tuinieren met mensen uit de buurt een band schept. ‘We wisselen diensten en gereedschappen uit en kinderen leren waar de aardappelen ‘de frietplant’ vandaan komt. Iedere wijk verdient een buurttuin! Groen is de lijm van onze samenleving.’

Ook Richard van Ommen, directeur van de Talentencampus ziet een opdracht voor het middelbaar beroepsonderwijs. Hij benadrukt dat in het middelbaar beroepsonderwijs 21 eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden. ‘Het gaat er niet meer om dat kinderen een vak leren, maar dat ze talent ontwikkelen voor ondernemen, doorzetten en aanpassen aan veranderingen.’ Samen met onderwijspartners, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen creëert de Talentencampus een open leergemeenschap waar alle Ossenaren, jong en oud, met en van elkaar leren.

Global Goals Oss

Voorzitter Maartje Aarts van Global Goals Oss ziet voor het bereiken van de 17 VN doelen ook in dat er een gedragsverandering moet plaatsvinden. ‘En dat hoeft niet negatief te zijn. Iedereen snapt dat het niet meer volstaat om alleen geld te geven voor problemen in landen ver weg. We moeten ons gedag aanpassen en meer gaan samenwerken.’

Goed idee of initiatief?

Dus, heb je een goed idee of initiatief waarmee je energie bespaart? Ken je een organisatie die bijdraagt aan de doelstelling om op 2050 energieneutraal te zijn of in onze maatschappij goed werk doet? Of heb je goede ideeën voor milieu en natuur? Laat het ons weten en mail naar duurzaam@oss.nl. Laten we elkaar inspireren en samenwerken om Duurzaam Oss een gezicht te geven! Ook als je bij een bijeenkomst van Duurzaam Oss wilt zijn, kun je dat laten weten op duurzaam@oss.nl. De deelnemers van de ontbijtsessie smaakt het in elk geval naar meer.