Ruim €1.000.000 subsidie voor Osse bedrijven

Heeft u een bedrijf met een grootverbruikaansluiting en wilt u zonne-energie? Kijk dan of het mogelijk is om gebruik te maken van de SDE+-regeling! Dat is een subsidieregeling voor onder andere het opwekken van zonne-energie.

Doe mee!

Het gaat in totaal om 900.000 Wp geïnstalleerd vermogen bij Osse bedrijven die 846.450 kWh/jr gaan produceren. Hiervoor wordt gedurende 15 jaar  €1.015.740 subsidie gegeven. Daarmee wordt 5.840 ton CO2 gereduceerd. Wilt u hier meer over weten en weten welke voorwaarden er zijn? Neem dan contact op met Escoss. De volgende inschrijfmogelijkheid is in september 2017. Uw aanvraag daarvoor moet definitief binnen zijn op 8 augustus 2017.

Voor kleine bedrijven geen SDE+ maar wel andere regelingen
Bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting mogen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek, Milieu investeringsaftrek/Kleinschaligheidsaftrek. Dit zijn belastingvoordelen op de investeringen onder andere in ledverlichting en zonnepanelen. Ook deze aanvragen kan Escoss voor u verzorgen.

ESCOSS

ESCOSS (Coöperatie Energie Service Collectief Oss) is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oss en de OIK. Het ideële doel van de coöperatie is collectieve energie-besparing te realiseren voor het Osse bedrijfsleven.