Trends in verpakkingen

Veel kansen voor Osse verpakkingsindustrie

Door bijeenkomsten en platformen beter te coördineren, kan er meer  worden samengewerkt door bedrijven voor duurzame verpakkingen. Dat is een conclusie van HAS-studenten Linda Denissen en Sanne van Woerden. Deze studenten, bezig met het laatste jaar van de studie Packaging & Design, studeren in opdracht van de gemeente Oss af over de toekomst van de verpakkingsindustrie.

De dames hebben gezamenlijk een zevental Osse bedrijven geïnterviewd waar ze hebben laten zien wat de trends zijn voor de toekomst. Zowel op het gebied van verduurzaming als gebruikersgemak. Deze trends zijn samen met het keten- en adviesrapport gepresenteerd tijdens de Podiumbijeenkomst op 15 juni aan de gemeenteraad en geïnteresseerden.

Nog meer uitdagingen voor Osse ‘verpakkers’

Met de introductie van de ‘Maand van de verpakkingsindustrie’ waarin Osse ondernemers jaarlijks gezamenlijk met HAS-studenten vraagstukken uitwerken, wordt de mogelijkheid geschapen kennis te delen en kansen te creëren. Op die manier vindt er innovatie plaats.

Andere aanbevelingen:

  1. Designers moeten meer leren over de productiemethoden bij Osse bedrijven. Dat levert efficiencyvoordelen op bij recycling en logistiek. Gemeente Oss kan hier een rol bij spelen;
  2. Afvalstromen binnen bedrijven worden gescheiden ingezameld, maar nog niet altijd herwaardeerd. Dat is jammer, want bedrijven kunnen er geld aan verdienen. Wat de verdiensten van het hergebruik van afval zijn moet duidelijker worden gecommuniceerd;
  3. Hernieuwbare materialen kunnen nog niet altijd concurreren met conventionele materialen. Hier zou de overheid kunnen sturen met subsidies en cofinanciering;
  4. De consument ziet verpakkingen als milieubelasting en overbodig. Maar slimme verpakkingen zorgen dat voedsel minder snel beschadigd en bederft en niet hoeft te worden vernietigd. Consumenten moeten hier meer aandacht voor krijgen. Hier ligt een taak voor de verpakkingsindustrie om dit verhaal te communiceren. Dat kan tegelijk met arbeidsmarktcommunicatie en verbetert het imago van verpakkingen;
  5. De gemeente zou haar inkoopbeleid nog duurzamer moeten maken en zelf het goede voorbeeld geven. Dat kan door meer gerecycled materiaal te gebruiken.

Kortom, er zijn veel haalbare kansen voor de Osse verpakkingsindustrie. Junior adviseurs van de HAS zullen in de nabije toekomst deze aanbevelingen in samenwerking met bedrijven en overheid uit gaan werken.