Zusters in Megen onderzoeken duurzame toekomst

In de provincie Noord-Brabant is een aantal kloosters dat nu en in de nabije toekomst blijft bewoond door religieuzen. Een van deze kloosters is Sint-Josephsberg van de zuster Clarissen in Megen.  De provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de zusters zijn overeengekomen dat zij samen de haalbaarheid van de toekomstplannen voor het klooster onderzoeken. Ze tekenden op woensdag 14 november een intentieovereenkomst.

Abdis zuster Angela van de Clarissen: ‘Voor ons is deze plek al bijna 300 jaar heilige grond. Wij willen ons leven van gebed graag vanaf deze plek blijven doen. Daarom zijn wij enige tijd geleden begonnen met nadenken over de toekomst en wat wij hieraan konden doen. Dit hebben wij verwoord in de visie ‘Bouwen aan een duurzaam clarissenleven’.

Vlucht Katholieken

‘Het klooster in Megen is onderdeel van een groter verhaal over de vlucht van de katholieken (refugie) naar Noordoost Brabant. Vanwege de bijzondere kenmerken van dit klooster is het van belang voor onze verhaallijn Religieus Brabant. Daarom zijn we partner bij het verkennen van de toekomstplannen voor het klooster”, vertelt gedeputeerde Henri Swinkels.

Inspireren
Ook de KNR neemt deel aan de verkenningsfase. Patrick Chatelion Counet, secretaris van de KNR: We vinden het belangrijk dat het religieuze leven ook in deze tijd en in de toekomst zichtbaar blijft in onze samenleving. De Clarissen kunnen anderen inspireren waar het gaat om zorg voor de aarde en duurzaam leven.

Oss heeft veel religieus erfgoed. Dit is een belangrijk onderwerp binnen het erfgoedbeleid. Wethouder Johan van der Schoot: ‘Het Clarissenklooster is om meerdere redenen bijzonder: vanwege het gebouw en de eeuwenlange verbondenheid met Megen, maar ook door de inbreng en bewoning door de zusters tot op de dag van vandaag. Daarom willen wij graag samen met de zusters en de andere partijen meedenken over de toekomst van het klooster en de gemeenschap van zusters.’

Foto: Marc Bolsius