Hoorcommissies over windenergie

Op 16 en 23 september organiseert de gemeenteraad van Oss hoorcommissies over windenergie met initiatiefnemers, belangenvertegenwoordigers en deskundigen. Dit doen we om de gemeenteraad goed te informeren over alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de realisatie van windmolenparken. De gemeenteraad gaat geen politiek debat voeren. Ze verzamelt alleen informatie en standpunten. We richten ons op de gebieden Stijbeemden en de duurzame polder.

Volgen via uitzending

De bijeenkomsten zijn in de raadzaal van het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de hoorcommissies. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

U kunt de uitzendingen van de hoorcommissies volgen via www.oss.nl op de pagina ‘Bestuur en Organisatie’.

Wethouder Johan van der Schoot: ‘Goed dat de raad dit organiseert. Windmolens roepen veel vragen op. Op deze wijze krijgt de raad informatie uit de eerste hand van initiatiefnemers en belangenvertegenwoordigers. En krijgt zij objectieve informatie van deskundigen op hun vragen. Deze feiten en meningen helpen de raadsleden om zich een goed beeld te kunnen vormen, mede ter voorbereiding op de besluitvorming over het rapport Verkenning Duurzame Polder.’

Initiatiefnemers en onafhankelijke deskundigen

In de eerste hoorcommissie op 16 september lichten de initiatiefnemers van windmolens hun plannen toe. Vervolgens geven belangenvertegenwoordigers hun mening. In de 2e bijeenkomst op 23 september gaat de raad in gesprek met een aantal onafhankelijke deskundigen om een objectief antwoord te krijgen op vragen en thema’s uit de 1e hoorcommissie. Het zijn deskundigen op het gebied van onder meer geluid, techniek, gezondheid, omgevingsparticipatie, procedures, wet- en regelgeving.

Voor meer informatie mail naar de Raadsgriffie via raadsgriffie@oss.nl.
Meer informatie is te vinden op www.oss.nl/duurzame-energie