MKB-er kan kosteloos deelnemen aan Alliantie Klimaatactie

De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt bedrijven en instellingen om zich te verbinden aan de klimaatdoelen. Minder verbruik van bijvoorbeeld steenkool, aardgas en diesel leidt tot minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Door te gaan voor 40% besparing op fossiel energieverbruik in 5 jaar tijd worden ondernemers uit het MKB kosteloos vooruit geholpen. Heeft u een bedrijf of instelling en wilt u deelnemen? Klik hier voor meer informatie over de Alliantie Klimaatactie >

Praktische hulp bij fossiele energiebesparing

Als deelnemer van de Alliantie Klimaatactie start uw organisatie met een globale 0-meting van de eigen klimaatimpact. Met de hulp van

1. het online 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen

2. het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’

3. en veel praktische tips en voorbeelden

kunnen we u helpen om fossiele energie te besparen. Samen komen we zo groen en toekomstbestendig de Corona-crisis uit.

Waarom deelnemen aan Alliantie Klimaatactie?

Aan de belofte om 40% fossiele energiebesparing te realiseren in de komende 5 jaar hangen veel voordelen. Het helpt organisaties te voldoen aan de Wet Milieubeheer voor energiebesparing. Het biedt kansen om fors en met korte terugverdientijden te besparen op energieverbruik. Bovendien geeft het concreet invulling aan het verantwoordelijkheidsgevoel: de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn zichtbaar en hebben nu al invloed op de toekomst van onze kinderen. En ten slotte onderscheidt een organisatie zich positief in de markt, en dat loont bij het duurzame inkoopgedrag van overheden en multinationals.