Oss wil meewerken aan groot zonneveld

Het college van B&W heeft besloten om de vergunningverlening voor zonnepark De Mun op te starten. Het zonnepark ligt tussen de Munlaan en bedrijventerrein Vorstengrafdonk.  Het zonneveld heeft een oppervlakte van 6,5 hectare (circa 13 voetbalvelden) en levert groene stroom voor ongeveer 2000 huizen.  Eerder heeft de Gemeenteraad ingestemd om de vergunningverlening voor dit plan nader uit te werken.

Wethouder Johan van der Schoot: ‘Hiermee zetten we de volgende stap voor de invulling van onze ambitie om in 2050 energieneutraal te worden zoals het Rijk van ons verlangt. Dit past in het streven van de gemeenteraad om in 2030 te voldoen aan ons deel van de energie-opgave. In de uitwerking komen onze visie op inpassing in het landschap en financieel profijt voor de gemeenschap terug.’

Passend in het landschap

Het gebied vormt de overgang tussen het bedrijventerrein Vorstengrafdonk en de kern Oss. We vinden het belangrijk dat het plan goed past in het landschap.

  • De zonnepanelen komen op een deel van het gebied te liggen. Van de bijna 11 hectare wordt zo’n 6,5 hectare gebruikt voor de zonnepanelen. Deze zonnepanelen komen ver uit elkaar te staan. Hierdoor valt er veel licht, lucht en water tussen de panelen door.
  • In het plan is ruimte voor biodiversiteit en natuurontwikkeling. Er komen hagen, houtsingels, een poel en een struinpad. Op deze manier voorkomen we dat er een beeld van een massaal zonneveld ontstaat. Ook wordt het zonneveld onderdeel van het wandelnetwerk in de buurt.

Het plan is aangepast aan reacties vanuit de gemeenschap

We hebben het plan op verschillende manieren besproken met buurtbewoners. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het plan zoals een knip in het panelenveld zodat het kleinschaliger over komt. Ook is het wandelpad vanaf de Munlaan komen te vervallen. Desondanks weten we dat er omwonenden zijn die niet willen dat dit zonneveld er komt. Dat hebben zij eerder kenbaar gemaakt, ook aan de gemeenteraad.

Omwonenden en de gemeenschap delen mee in de opbrengst

Er zijn verschillende participatiemogelijkheden:

  • Buurtbewoners kunnen korting op de stroomprijs krijgen.
  • De inwoners van de gemeente Oss kunnen door middel van een obligatieregeling deelnemen in het plan. Hierop krijgen ze een aantrekkelijke rente.
  • Het park op basis van de hoeveelheid opgewekte stroom een bijdrage aan het gemeentelijke duurzaamheidsfonds.

Hoe nu verder?

Voor Zonnepark De Mun wordt de procedure voor vergunningverlening opgestart. Eind deze maand maken we bekend wanneer de vergunningaanvraag ter inzage ligt. Daar kan iedereen dan een zienswijze op indienen. Ook bieden we het plan voor goedkeuring aan bij andere overheidspartijen zoals de provincie en het waterschap. Met onze reactie op de ontvangen  zienswijzen wordt de concept-vergunning voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.  Bij de vaststelling van de nota Grootschalige opwekking van zonne-energie in Oss is afgesproken dat de gemeenteraad het laatste woord heeft of de vergunning wordt verleend . Daarna kan het college van B&W de vergunning definitief maken.