Duurzaam advies: Nipa milieutechniek

Door bedrijven te adviseren bij omgevingsvergunningen, over energiebesparing of geluidsnormen draagt NIPA bij aan een duurzamer Oss. Zo onderzoeken wij of de bodem geschikt is om hemelwater te infiltreren. Ook moeten we er samen voor zorgen dat de stikstofdepositie op natuurgebieden niet overschreden wordt. Wij adviseren bedrijven onder andere op deze norm.

Eén van onze nieuwe auto’s rijdt momenteel op blauwe diesel. Een diesel gemaakt van plantaardig afval. De rest van het wagenpark zal elektrisch worden. De elektriciteit zullen we duurzaam opwekken door participatie in een windmolenproject of een zonnepanelen project. Op die manier dragen we bij aan vermindering van de CO2-footprint van ons bedrijf.

Daarnaast zijn wij initiator of kennispartner voor allerlei samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid, zoals stichting Escoss, De Wachtmeesters en Oss Innovatieve Maakstad. Zo zijn we betrokken bij de advisering en realisatie van een uniek zonnepanelenproject, waarbij gekeken wordt of het economisch mogelijk is om gewassen onder de zonnepanelen te kweken in de volle grond.

Eén van de ambities van Nipa Milieutechniek is om een start te maken met een “energy production, storage and realisation campus”. We zoeken daarvoor nog geïnteresseerden.

Paspoort

Wie
Nipa milieutechniek
Categorie
Planet
Global Goal
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Doel
Adviseren bij omgevingsvergunningen, over energiebesparing of geluidsnormen.