Frank den Brok: verduurzaming is nut én noodzaak

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat gaat zeker op als het gaat over duurzaam ondernemerschap. Als wethouder Economie & Financiën ziet Frank den Brok in Oss steeds meer ondernemers die hun steentje bijdragen aan een duurzamere economie. En dat is een ontwikkeling die hem om meerdere redenen tevreden stemt.

Van rigoureuze stappen tot en met kleine voorbeelden van verduurzaming: het Osse bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op een duurzamere economie. Nog bijna dagelijks ziet Den Brok het aantal ondernemers toenemen dat bewust kiest voor een duurzamere bedrijfsvoering.

Op 8 september is de portfolio Duurzame Economie uitgereikt.

‘Vergeef me de ongelukkige woordkeuze, maar het duurzaamheidsverhaal werkt als een olievlek. Hoe meer ondernemers hun bedrijf verduurzamen, hoe meer ondernemers dat voorbeeld volgen. Dat doen ze enerzijds omdat ze daartoe intrinsiek gemotiveerd zijn. Met elkaar beseffen we dat we in de toekomst zuiniger met de aarde en haar grondstoffen moeten omgaan. Anderzijds worden ze tot verduurzaming gedwongen, doordat klanten kritischer worden en nieuwe eisen stellen aan een bepaald product of een zekere dienstverlening. Daardoor is er sprake van nut én noodzaak.’

Bestaansrecht
Van zonnepanelen en ledverlichting tot en met afvalscheiding en hergebruik van materialen: de mogelijkheden om te verduurzamen zijn eindeloos. Helemaal niet meedoen is volgens Den Brok dan ook geen optie.

‘Ondernemers die hun ogen nu nog sluiten voor deze revolutie, hebben over een paar jaar geen bestaansrecht meer. Zo hard durf ik dat wel te stellen. Aandacht voor het klimaat, energie en grondstoffen is simpelweg niet meer uit ons leven weg te denken. Oók niet uit het bedrijfsleven. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. De toenemende aandacht voor een betere wereld biedt ondernemers namelijk ontzettend veel kansen voor vernieuwing en innovatie.’

Betere marktpositie
Volgens Den Brok zorgt een duurzame bedrijfsvoering dan ook voor een betere marktpositie, zeker op de lange termijn. Om de Osse ondernemers daarvan te overtuigen, is in 2016 de Kracht van New Business Oss in het leven geroepen. ‘Met dat programma helpen we bedrijven om maatschappelijk meer verantwoord én duurzamer te ondernemen”, aldus Den Brok. ‘Niet door er iets ingewikkelds van te maken, maar door op een heel praktische manier naar het aanbod van mogelijkheden te kijken. Ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid uiteindelijk rendeert. Niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de positie van de Osse economie.’

‘We belonen de ondernemers die het goede voorbeeld geven’

Vruchtbare voedingsbodem
Den Brok is zeer te spreken over de mentaliteit in het Osse ondernemerslandschap. De wethouder kent veel ondernemers die de verduurzamingskar trekken en merkt bovendien dat bedrijven elkaar goed weten te vinden. ‘Daardoor worden er al jaren veel gesprekken over het thema gevoerd, zonder enige terughoudendheid. Vergis je niet: economisch is Oss een zeer goed georganiseerde stad. Onze accountmanagers onderhouden ook goede contacten met de ondernemers. Dat doen ze tijdens bedrijfsbezoeken, maar ook via de vele ondernemersverenigingen die onze gemeente telt. Daarmee creëren we een vruchtbare voedingsbodem om een belangrijk thema als verduurzaming nadrukkelijk onder de aandacht
te brengen.’

Belonen
Toch moeten de ondernemers de stap naar een duurzamere bedrijfsvoering uiteindelijk zelf zetten, benadrukt Den Brok. ‘Natuurlijk helpen en faciliteren we het bedrijfsleven waar we kunnen. En we besteden relatief veel aandacht aan bedrijven die innoveren en dappere stappen zetten. Op die manier belonen we de ondernemers die het goede voorbeeld geven. Iets wat we overigens ook steeds vaker doen vanuit onze rol als inkoper.’
Den Brok besluit: ‘We willen geen gemeente zijn die boetes uitdeelt of ondernemers op de vingers tikt. In die aanpak geloven we ook helemaal niet. Veel liever waarderen we de ondernemers die wél werk maken van een duurzame economie. Dit portfolio staat barstensvol met hun verhalen. Hopelijk inspireert dat andere ondernemers om nog eens kritisch naar hun producten en processen te kijken.’