Duurzame woningen voor huurders

Woningcorporaties voegen de komende vier jaar gemiddeld 125 sociale huurwoningen per jaar toe. Dit doen ze door bouwen van nieuwe woningen of door herstructurering van bestaande gebouwen of locaties. Dit hebben de gemeente Oss, woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland, en een vertegenwoordiging van de huurders afgesproken. Daarvoor tekenden ze vandaag, donderdag 6 december, samen de Prestatieafspraken 2019.

 De afspraken gaan onder andere over:

  • Meer goedkope huurwoningen.
  • Huurwoningen duurzaam maken.
  • Leefbaarheid in buurten verbeteren.

Zodat de huurders comfortabel en veilig kunnen wonen.

Meer woningen

In 2019 bouwen de woningcorporaties in De Horzak, Piekenhoef, Herpen en Lith. Bij (her)ontwikkeling van deze gebieden moet 30% van de woningen bestaan uit sociale huurwoningen. Corporaties kijken ook naar mogelijkheden voor tijdelijke of flexibele woningen.

Duurzame woningen

Het duurzaam maken van woningen is nodig om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. Voor huurders betekent een duurzame woning meer comfort en een lagere energierekening. De woningcorporaties starten in 2019 met de aanleg van zonnepanelen. BrabantWonen doet dit bij circa 250 woningen, Mooiland doet dit bij de projecten waar ze onderhoud gaat plegen. Ook verbeteren de corporaties het energielabel van circa 450 bestaande huurwoningen.

Leefbare buurten

De gemeente stelt in 2019 een wijkaanpak op voor Schadewijk om de leefbaarheid te verbeteren. Vooruitlopend op dit wijkplan start BrabantWonen met de herstructurering van de Vogelbuurt/Spoorlaan-Zwaluwstraat.

Inbreng huurders belangrijk

De corporaties blijven huurders betrekken door regelmatig overleg te voeren over hun beleid en maatregelen en de wensen van de huurders hierin mee te nemen.