Osse energietoezicht bespaart nu al net zoveel als halve windmolen

Lukt het gemeenten om bedrijven en instellingen aan te sporen om energie te besparen? Jazeker. In Oss zijn inmiddels mooie resultaten bereikt. In nauwe samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) trekt gemeente Oss er hard aan om bedrijven en instellingen de meerwaarde van energiebesparing in te laten zien. Het effect van het energietoezicht? De controle van 25 adressen levert net zoveel energie op als een halve windmolen op jaarbasis genereert.

Aan tafel in het Osse gemeentehuis zitten Dennis van der Linden (Procesmanager Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van de gemeente Oss), Leo van den Akker (Beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling ODBN) en Ruud Megens (Toezichthouder Energie ODBN). Deze drie-eenheid is hard bezig om bedrijven en instellingen in Oss op sleeptouw te nemen wat betreft energiebesparing. Met succes.

Bijdragen aan klimaatprobleem

Dennis van der Linden van de gemeente Oss trapt af: “Als het gaat om toezicht en handhaving, dan zet iedere gemeente hoog in op veiligheid en gezondheid. De mondiale en landelijke druk om zorg te dragen voor het klimaat wordt echter steeds groter. Binnen de gemeente Oss gaan we hier serieus mee om. Concreet betekent dit dat er door het gemeentebestuur ruimte en geld zijn vrijgemaakt om hierop te handhaven. Gemeente Den Bosch ging ons voor en heeft een mooi voorbeeld neergezet. Daar wordt gewerkt met energie-inspecteurs die bedrijven controleren op energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.”

Voor nu: adviserend toezicht

En hoewel Oss een minder grote gemeente is met minder financiële mogelijkheden, is toch gezocht naar een manier om handhaving op een soortgelijke manier te regelen. De ideale samenwerkingspartner is gevonden in ODBN. Leo van den Akker: “Toen we deze vraag vanuit de gemeente Oss kregen, hebben we in overleg gekozen voor ‘adviserend toezicht’. Dit houdt in dat we bedrijven bezoeken waar we als Omgevingsdienst normaal gesproken niet zo vaak komen, maar waar wel een besparingspotentieel ligt. We houden niet alleen toezicht op de uitvoering van de Erkende Maatregelenlijst (EML); we attenderen bedrijven ook op andere besparingsmogelijkheden die we tegenkomen.”

De impact van haalbare afspraken

Toezichthouder Ruud Megens is degene die daadwerkelijk bij de Osse bedrijven en instellingen langs gaat. “Voor nu is het belangrijk om energiebesparing praktisch te maken. Om bedrijven en instellingen concreet te laten zien hoe ze invulling geven aan de huidige standaarden die vanuit de overheid gelden. We merken dat als we aan de hand van EML’s redelijke en haalbare afspraken met bedrijven maken, dat ze dan veel meer voor verandering openstaan. Mijn taak is om Osse bedrijven en instellingen te stimuleren. Ik laat ze zien hoe ze hun gebouwen en processen duurzamer inrichten en hier binnen een paar jaar geld aan verdienen.”

Waar ligt de focus?

De gemeente Oss focust zich vooralsnog op kantoren, zwembaden, scholen en zorginstellingen. Het goede nieuws is dat directies van deze instellingen steeds meer duurzame maatregelen in hun meerjarenonderhoudsplanning opnemen. De komende jaren zullen nog veel meer Osse bedrijven en instellingen gestimuleerd worden in hun verduurzamingsproces. “Daarom is het ook zo belangrijk dat zij voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Op basis hiervan kunnen we nog gerichter bedrijven benaderen die flinke stappen moeten zetten”, stelt Dennis van der Linden.

Hoeveel Osse bedrijven voldoen aan informatieplicht?

Tot nu toe heeft 15 tot 20% van de Osse bedrijven die een informatieplicht energiebesparing hebben, vóór 1 juli 2019 aan die plicht voldaan. Ruud Megens: “Dat percentage moet omhoog. Daarom gaan we bedrijven die zich nog niet hebben gemeld aanschrijven. Uiteindelijk willen we uiteraard dat alle bedrijven die onder deze plicht vallen hier ook aan voldoen.”

Rijdende trein

De weg die ingezet is, is volgens de drie samenwerkende partijen de juiste. De Osse procesmanager Dennis van der Linden: “Deze aanpak werkt. Er zullen de komende jaren nog veel meer stappen gezet moeten worden. Door het proces aan te gaan, krijgen we steeds beter beeld bij hoe we dit dossier concreet maken. Onze overtuiging? Deze vorm van energietoezicht is veruit de goedkoopste manier om energie te besparen. Er is uitgerekend dat we door op 25 adressen te handhaven evenveel energie besparen als een halve windmolen in een heel jaar opwekt.”

Informatieplicht energiebesparing
De bestaande energiebesparingsplicht (met de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing als uitgangspunt) kan voor bedrijven en instellingen een mooi begin- of ijkpunt zijn van energiebesparing. Sowieso moeten bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Meer hierover vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht.