Subsidie verbeteren landschap en natuur in Oss

Het Brabantse landschap is in elke streek net wat anders. Bomen, struiken, poelen, bloemenranden en paden geven het landschap zijn eigen gezicht. Waterschap, provincie en gemeente willen dat kenmerkende landschap herstellen en behouden.

Onderhoudt u zo’n landschapselement of wilt u er een aanleggen? Dan kunt daar misschien een vergoeding voor krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Alleen agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen de subsidie aanvragen voor een perceel met bestemming agrarisch of natuur. Om te weten of u voor een vergoeding in aanmerking komt, doorloopt u een stappen­plan. De brochure op de website van de provincie Noord-Brabant legt de regeling met het stappenplan op hoofdlijnen uit. In het kort zijn dit de stappen:

 1. Allereerst bekijkt u op de kaart welk landschapstype van toepassing is op uw perceel, dat bepaalt onder andere welke landschapselementen kunnen passen.
 2. De gemeente heeft een vergoeding beschikbaar voor landschapselementen die bijdragen aan:
  1. landschapsontwikkeling: realisatie nieuwe landschapselementen, die de biodiversiteit verbeteren.
  2. beleving: recreatieve ontsluiting agrarisch gebied. Wandelpaden die de toegang verbeteren.
  3. in stand houden : beheer bestaande landschapselementen die de kwaliteit van landschap en ecologie verbeteren (in specifiek gebied).
  4. cultuurhistorie: beheer cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen

Ook dit is op de kaart aangegeven.

 1. Vervolgens blijkt welke landschapselementen vergoed worden. In een tweede brochure staat een korte beschrijving van die landschapselementen.
 2. De volgende stap is het maken van uw plan. De veldcoördinator van Coördinatiepunt Landschapsbeheer kan u daarbij helpen. Met dat plan vraagt u de subsidie aan.
 3. Als de subsidie is toegekend, dan kunt u aan de slag met de aanleg of het onderhoud.

Heeft u interesse?

Interesse om element(en) te realiseren? Neem dan contact op met een veldcoördinator van Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap. Deze kan u helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van subsidie.

Met deze regeling werken gemeenten, waterschappen en provincie samen aan de ontwikkeling en instandhouding van het landschap in Noord-Brabant. Binnen het Natuurnetwerk Brabant en het stedelijk gebied is de stimuleringsregeling niet van toepassing. Subsidie aanvragen is mogelijk tot eind 2023 of tot het budget op is.

Meer weten?

Meer informatie over de regeling en de brochures