Tunnels voor dieren bij de Cereslaan

Eind dit jaar legt de gemeente Oss twee tunnels voor dieren aan onder de Cereslaan: een dassentunnel en een. Deze tunnels zorgen ervoor dat de dieren voortaan veilig de Cereslaan kunnen oversteken.

Cereslaan obstakel  voor dieren

De Cereslaan is de verbindende weg van Oss naar de A59 en onder de A59 door naar Heesch. De Cereslaan loopt dwars door   een stuk natuur tussen Geffen en Herpen. Deze weg is een obstakel voor dieren die vanuit de Geffense Bosjes naar de Landerij VanTosse willen en andersom. Veel dieren overleven de oversteek van de Cereslaan niet.

Groot en aantrekkelijk leefgebied

We hebben al eerder  dassentunnels en kleinwildtunnels aangelegd onder de Weg van de Toekomst en de Nieuwe Hescheweg. Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten leefgebied voor de dieren. Een groter leefgebied zorgt voor meer dieren, zowel nieuwe soorten als soorten die al in dit gebied voorkomen. Daarnaast zorgen we ook voor een aantrekkelijker leefgebied door houtwallen, houtsingels, bosschages, bloemrijke bermen, natuurakkers en poelen aan te leggen.

Welke dieren gebruiken straks de tunnels?

De kleinwildtunnel is geschikt voor kleine zoogdieren, marterachtigen en amfibieën. Denk aan egel, haas, steenmarter, wezel, rugstreeppad en heikikker. De das zal gebruikmaken van de dassentunnel. Reeën kunnen niet door de tunnels. Om de dieren naar de ingang van de tunnel te leiden, komen er rasters/schermen langs de weg te staan. Reeën kunnen hier wel overheen springen.

Wie betaalt deze tunnels

Gemeente Oss krijgt geld van de provincie Noord Brabant  om de kleinwildtunnel en de dassentunnel onder de Cereslaan te maken.

Omleidingen / afsluitingen? Wat gaan mensen hiervan merken?

Vanaf 19 november leggen we de tunnels aan. De hinder voor het verkeer is beperkt. In het weekend is maar één van de twee rijstroken in gebruik.