Global Goals in Oss: een lokaal succesverhaal

TEKST MICHIEL G.J. SMIT, Redactie Stadswerk magazine

Oss is zeer actief rond de Global Goals van de Verenigde Naties. Hoe pakken ze dat aan en wat zijn de ervaringen? Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis deden burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans en Maartje Aarts, voorzitter van Stuurgroep ‘Oss scoort! Global Goals’ dit uit de doeken.

In 2017 werd Oss samen met Utrecht verkozen tot Meest Inspirerende Global Goals Gemeente en in 2018 werd deze titel alleen behaald. De voortvarende aanpak valt landelijk op, zoveel is duidelijk. Alle reden om eens een kijkje te nemen en het verhaal van de betrokkenen te horen. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans komt het verhaal zelf vertellen en dat gegeven op zich is al een deel van de verklaring: de hoogste bestuurder voelt zich er zelf persoonlijk bij betrokken en beijvert zich om er actief mee aan de slag te gaan.

Hoe de gemeente te werk gaat

‘Als burgemeester ben ik a-politiek, dus wie waaraan trekt maakt me niet uit’, zegt Buijs-Glaudemans. ‘Als er ergens ambities zijn om dingen beter te krijgen, halen we de Global Goals er als richtsnoer bij en kijken we welke partners zich erbij betrokken voelen. We brengen die bij elkaar en laten het dan zo snel mogelijk los als gemeente. De partners brengen in kaart wie waar goed in is, wat de ambities zijn en komen dan met een gezamenlijke aanpak. Dat kan echt van alles zijn, variërend van sportvelden bij mbo- en vmbo-instellingen tot plastic uit de Maas vissen.’ Buijs-Glaudemans vervolgt: ‘Daarnaast hebben we per bestuurlijk programma bekeken welke Global Goals relevant zijn en vervolgens gekeken hoe we die nog sterker in de programma’s kunnen brengen. Dat heeft veel focus en bewustzijn opgeleverd. Maar het is en blijft hard werken. We hebben simpelweg te weinig fte’s om alles uit te werken dus je moet kiezen. Zie bijvoorbeeld maar eens iemand te vinden die over alle afdelingen heen ervoor kan zorgen dat er consequent duurzaam wordt ingekocht en aanbesteed.’

Platform Global Goals Oss

De actieve aanpak van Oss speelt zich zeker niet alleen binnen het gemeentehuis af. Sterker, de spil is misschien wel het Platform Global Goals Oss, een organisatie die geheel en al op veertig vrijwilligers draait in een zich uitbreidend netwerk. Maartje Aarts is tien jaar lid en was van 2011 tot zeer recent voorzitter van het platform. Ze is nu nog voorzitter van de bijbehorende stuurgroep en blijft als adviseur van het bestuur betrokken. Ze legt tijdens de bijeenkomst kaartjes neer

met de zeventien Global Goals, laat de aanwezigen er eentje uitkiezen en uitleggen waarom dit doel werd gekozen. ‘Dit is in een notendop hoe we te werk gaan’, legt Aarts uit. ‘Iedereen kan een doel uitkiezen waar hij of zij zich mee verbonden voelt en er lokaal mee aan de slag gaan. Doelen waar je niet zoveel mee hebt, kun je links laten liggen en er op vertrouwen dat een ander dat doet. Tegelijkertijd krijg je hele interessante combinaties van mensen en organisaties in je samenwerking die hetzelfde doel hebben gekozen en het samen oppakken. Op deze manier is bijvoorbeeld transportbedrijf Vos Logistics aangehaakt. Zij hebben hun jaarverslag getoetst aan vijf Global Goals en hebben actief bijgedragen aan het Global Goals festival dat we in juni 2018 hebben georganiseerd. Dat festival heeft trouwens een flinke boost gegeven aan de bekendheid en veel nieuwe initiatieven opgeleverd.’

Geen klagers maar dragers

Aarts zoekt met het Platform Global Goals nadrukkelijk de verbinding en een positieve insteek. ‘Veel aandacht gaat in onze maatschappij naar klagers. Wij zoeken naar dragers in onze gemeenschap. Om die te vinden, moet je het veld goed overzien en de spelers die erin actief zijn. Dat zijn idealiter mensen die niet bij een organisatie horen met een uitgesproken profiel, maar eerder mensen die een oprechte en concrete wens hebben om iets te verbeteren. Het kan dan om heel kleine initiatieven gaan, zoals enkele moeders die het niet konden aanzien dat sommige kinderen thuis niet genoeg te eten krijgen. Het is mooi om te zien dat ook de initiatiefnemers gaandeweg zelf veranderen. Eerst handelend vanuit verontwaardiging, maar later juist vanuit een constructieve houding omdat je op die manier meer mensen en organisaties mee krijgt om je doel te realiseren.’ Een ander punt dat Aarts meegeeft, is om zoveel mogelijk wederkerigheid in de samenwerking te brengen. ‘Als organisaties ons sponsoren, maken we meteen de afspraak wat we terug kunnen geven, bijvoorbeeld door een “Wereldmaaltijd” lunch bij hen te verzorgen. Daarmee wordt de relatie gelijkwaardiger en word je als platform zelfbewuster van je maatschappelijke waarde.’ Nu de Global Goals  zijn opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2018-2012 en het Platform een stevige basis heeft, kan Oss op volle kracht verder met de Global Goals. Dat zal ongetwijfeld inspiratie bieden voor andere gemeenten die hiermee aan de slag willen!