HAS Hogeschool start nieuwe minor in Oss: energietransitie

Sinds maandag 10 september werken 32 studenten van de HAS Hogeschool tien weken aan hun minor-opdracht over energietransitie. Zes bedrijven en organisaties nemen elk een groep studenten onder hun hoede om hen te inspireren met hun visie over energietransitie. Dat zijn: Ammanu Led Intelligence, Kemkens Installatietechniek, Escoss Energiecollectief, BrabantWonen, ZLTO Oss en Global Goals Oss.

Een andere kijk op energie

De HAS-studenten schetsen de uitdagingen rondom energietransitie voor de komende tien jaar. Wat doet Oss om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen? Hoe kunnen we schone energie van wind en zon meer en beter gebruiken? Wat draagt energietransitie bij aan het voorkomen van klimaatveranderingen als extreme droogte of wateroverlast? Hoe spelen ondernemers hier op in? Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Welke belangen spelen een rol? Met deze en andere vragen gaan de HAS-studenten de komende tien weken aan de slag, samen met ondernemers uit de gemeente Oss. De studenten werken vanuit de Talentencampus Oss aan de Nelson Mandelaboulevard.