Windcollectief Oss-Den Bosch: ‘Dit project geeft ons zóveel energie.’

Oss zet de komende decennia sterk in op duurzame energie. De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn met als tussenstap in 2023: 16 %.  Agrariërs in het poldergebied tussen Oss en Den Bosch denken dat een windpolenpark aan die ambitie kan bijdragen. En in plaats van afwachten, besloten ze zelf de stoute schoenen aan te trekken…

In 2016 kregen diverse regionale agrariërs bezoek van projectontwikkelaars. Hun boodschap was simpel: ze boden de agrariërs dé kans op een windmolen op hun grondgebied. ‘Eén handtekening en alles zou worden geregeld’, vertelt melkveehouder Martino van den Hurk uit Geffen. ‘Zo’n grondcontract onderteken je natuurlijk niet zomaar en er waren niet voldoende garanties. Maar de verhalen over een windmolenpark hielden me vervolgens wel bezig.’

Meerwaarde

Hetzelfde gold voor melkveehouder Maurice Hanegraaf uit Maren-Kessel: ook hij voelde weinig voor de aanpak van de projectontwikkelaars. Maar hij zag wél de meerwaarde van een windmolenpark. ‘Bij zo’n plan als een windmolenpark spelen er belangrijkere belangen dan geld verdienen. Zo heeft het plaatsen van windmolens een enorme impact op het polderlandschap en de omliggende woonkernen. Om zo’n ingrijpend project van de grond te krijgen, heb je voldoende draagvlak nodig.’

’Voor zo’n ingrijpend project heb je voldoende draagvlak nodig’

Werkgroep

De potentie van een windmolenpark in ‘hun’ polder bleef meerdere agrariërs in het gebied bezighouden. Daarom besloten ze om uit hun omgeving een werkgroep op te richten die bestaat uit zeven mensen. Onder de naam Windcollectief Oss – Den Bosch onderzoeken ze sindsdien alle mogelijkheden om zelf een windmolenpark te realiseren. Maar dan helemaal op hun eigen manier. Martino: ‘Wij geloven in een bottom-up aanpak met veel samenwerking en overleg. Iedere bewoner van dit gebied hecht veel waarde aan de uitstraling van onze omgeving. Maar tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de toekomst.’

Regie

Door de duurzaamheidsambitie van de gemeente acht het collectief de kans groot dat er op een dag een windmolenpark gaat komen. Maar in plaats van dat moment af te wachten, nemen ze liever zelf de regie in handen. Maurice: ‘Onze drijfveren zijn heel simpel: we hebben het beste voor met ons gebied en alle bewoners. Zo’n windmolenpark moet dus voor iedereen van toegevoegde waarde zijn. We steken er als bestuur van ons collectief veel tijd in om onze streekgenoten bewust te maken van de voordelen van dit plan. Dat doen we op een heel open en zuivere manier. Alle betrokkenen moeten dit initiatief namelijk dragen, anders wordt het nooit een succes.’

Energie

En die aanpak werkt volgens Martino en Maurice. Steeds meer streekgenoten zien de voordelen van een windmolenpark in en sluiten zich aan bij het collectief. De komst van een windmolenpark in de polder tussen Oss en Den Bosch wordt daarmee dan ook wekelijks weer wat waarschijnlijker. Martino: ‘Samen met Pondera Consult, een onafhankelijke specialist op het gebied van windenergie, werken we momenteel aan een gericht plan. Ondertussen blijven we iedereen informeren en beantwoorden we de vragen van bewoners. We nemen iedereen serieus. Maar we weten ook dat je het nooit voor iedereen goed kunt doen, maar wel voor zoveel mogelijk mensen.’

‘Je kunt het nooit voor iedereen goed doen, maar wel voor zoveel mogelijk mensen’

Maurice: ’Het kost ons aardig wat tijd, maar dit project geeft ons zóveel energie. Straks zelfs letterlijk! We hebben in korte tijd al veel voor elkaar gekregen, daar zijn we trots op. Door zelf de regie te pakken, hebben we daadwerkelijk inspraak op de ontwikkelingen in de polder. Daardoor borgen we de leefbaarheid van ons gebied en hebben we straks ook zélf de voordelen van een windmolenpark.’

Samenwerking ’s-Hertogenbosch en Provincie

Voor de gemeente is dit een heel belangrijk project in het kader van de energiedoelstelling. Daarom is er een  samenwerking  gevormd met ’’s-Hertogenbosch en met  de Provincie. Wethouder Johan van der Schoot maakt zich al langer hard voor wat hij energyfarming noemt: ‘Waar nodig en mogelijk helpen we de initiatiefnemers om tot een goed plan te komen. Natuurlijk nemen we  vanuit onze rol  alle andere belangen in dat gebied mee zoals die van omwonenden,  agrarische sector, landschap,  natuur en  recreatie.  Er moeten nog veel stappen worden gezet, ook in de besluitvorming. Het is verfrissend hoe de initiatiefnemers het aanpakken: samen, met oog voor andere belangen en strevend naar draagvlak. Dat geeft vertrouwen voor het vervolg.’

 

Paspoort

Wie
Windcollectief Oss - Den Bosch
Categorie
Planet
Global Goal
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Doel
Een windmolenpark ontwikkelen met voldoende draagvlak en met oog voor de omgeving.
Resultaten
Steeds meer streekgenoten zien de voordelen van een windmolenpark in en sluiten zich aan bij het collectief.