Maaisel in Oss wordt Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Maar dat zegt u waarschijnlijk nog niet zo veel. In Oss hebben melkveehouder Jeroen van Erp en Landerij VanTosse hun grond verrijkt met zelfgemaakte bokashi; een laag maaisel afkomstig van berm of sloot dat door bacteriën is gefermenteerd. Vergelijk het maar met zuurkool dat van witte kool is gemaakt.

Waarom meedoen?

Jeroen van Erp: “Bokashi verbetert de bodem, omdat er meer organische stof wordt toegevoegd en het stimuleert het bodemleven. Om te voorkomen dat mijn landbouw bodem te schraal wordt, voeg ik bokashi toe.” Van Erp heeft voor dit idee in 2020 een prijs gewonnen van ZLTO. Een andere deelnemer uit Oss die meedoet aan dit kennisprogramma is Landerij VanTosse.

Henk Smouter: “Bokashi is geen meststof, dus op die manier kunnen wij onze gronden toch verbeteren. Het levert naar verwachting meer bodemleven op en verbetert ook de sponswerking. Daardoor wordt het vocht beter vastgehouden en verwacht ik een betere gewasgroei. Dat is vooral van belang voor de droogtegevoelige schrale zandgronden aan de zuidrand van Oss.”

Kennisprogramma

Allebei doen ze mee aan het landelijk kennisprogramma Maaisel en Blad. De universiteit van Wageningen voert het bodemonderzoek uit en analyseert de zelfgemaakte bodemverbeteraar. Het gebruikte maaisel voor de bokashi is overigens bermgras van de Hertogswetering in Oss.

Kijk hier het filmpje op Facebook van DTV-nieuws.