Maaslandcollege wint Verduursamen challenge!

Tijdens het drukbezochte Energiefestival 2019 in Eindhoven hebben leerlingen van 4 vwo van het Maaslandcollege alle aandacht naar zich toe getrokken. Zij gingen met de publieksprijs én de prijs van de vakjury naar huis. In de vakjury zat Anne-Marie Rakhorst, boegbeeld van Stichting Brabant Geeft Energie en Anne-Marie Spierings, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Vier Brabantse jongeren hadden een Challenge bedacht voor scholen voor voortgezet onderwijs, samen met de provincie, Brabant Geeft Energie, de Nationale Jeugdraad en De WaardenMakers. Daarvoor werd de titel VerduurSamen bedacht.

Bewustwording onder jongeren vergroten

De Challenge bestond het vergroten van bewustwording onder jongeren en het bedenken van creatieve en haalbare ideeën om scholen te verduurzamen. De provincie stelde een geldbedrag beschikbaar van duizend euro voor de uitvoering van plannen.

Tijdens de Week van de Duurzaamheid gingen de leerlingen van twee klassen 4 vwo van de school aan de slag. Er werd onder andere een bezoek gebracht aan het Duurzaamheidsplein van de gemeente Oss. Ook werden de resultaten van een door scholieren van de school uitgevoerde 0-meting over duurzaamheid op school gepresenteerd. Uit deze resultaten kwam naar voren dat er op school nog wel het een en ander kon gebeuren.

Inclusief businessplan

In acht groepen zijn vervolgens plannen bedacht en uitgewerkt. Daarvoor moest een poster worden gepresenteerd, een invoeringsplan worden beschreven en een businessplan worden opgesteld. Resultaat: een boekwerk met acht uitgewerkte ideeën.  Met daarin onder andere plannen over een duurzame schoolkantine, energiebesparende verlichting, het scheiden van afval, een groentetuin op het schoolterrein, opruimploegen na de pauze en beplanting op het dak van de school als isolatie.

Nu aan de slag

Dit boekwerk, met een introductiefilmpje, werd vervolgens ingestuurd. En de jury nomineerde het Maaslandcollege. Op donderdag 7 november, tijdens het Energiefestival in het Evoluon, werd de strijd uiteindelijk beslecht. Onder het toeziend oog van de 700 bezoekers werden beide prijzen bemachtigd. Ralf Schraven en Tasal Momand maakten het publiek duidelijk dat het eerste doel van alle plannen was: de bewustwording onder de leerlingen moet worden vergroot. En dat kan door leerlingen te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld door leerlingen te laten zien hoeveel en welk afval er door hen wordt “geproduceerd”.

De plannen van de leerlingen worden nu aangeboden aan de directie van de school. En met het startbedrag én de uitwerkingen die de leerlingen hebben gemaakt kan het Maaslandcollege aan de slag. Ook hier geldt: Go Maaslandcollege!