Osse openbare verlichting 100% LED

Op dinsdag 28 mei verving  wethouder Johan van der Schoot de laatste lamp: ook de Sint-Sebastianuskerk in Herpen wordt voortaan in het licht gezet door een LED-lamp.

Daarmee is alle openbare verlichting in de gemeente Oss nu omgebouwd naar LED-verlichting. Ook de verlichting van en bij openbare monumentale panden. Dat geeft een energiebesparing van 63,6% in 2018 ten opzichte van 2013*. Gemeente Oss voldoet nu al ruimschoots aan de doelstelling uit het Landelijk Energieakkoord Openbare Verlichting van 50% besparing in 2030.

Lagere gebruikskosten

Er zijn 22 kerken, 5 molens en 7 monumentale bouwwerken/kunstwerken aangelicht.

Bijna overal ging het om vervangen van bestaande spots naar energiezuinige verlichting.

Wethouder Johan van der Schoot: ‘Hiermee laten we zien dat het ons als gemeente menens is met onze eigen energiebesparing. Niet alleen door LED-techniek toe te passen maar ook door slimmer om te gaan met het gebruik. Tegelijkertijd is dit een goede investering die we in 5 – 6 jaar terugverdienen door lagere verbruikskosten.’

Slimme verlichting

In Oss hebben we ruim 21.000 lichtmasten.  Oss investeerde in de periode 2015-2018, 1,6 miljoen euro extra in openbare verlichting. Dankzij de lagere kosten voor het energieverbruik, verdienen we dit terug. Daardoor ontstaat er financiële ruimte om over een langere termijn lichtmasten nog slimmer en energiezuiniger te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme verlichting die op vaste tijdstippen dimt of wanneer de situatie dat toe laat. Dit staat ook bekend als ‘licht op vraag’. Er is hard gewerkt om het aandeel slimme verlichting te vergroten. Zo is de fietssnelweg F59 in het buitengebied van Oss voorzien van bewegingssensoren. De verlichting gaat branden wanneer een fietser nadert. Ook de Heesterseweg tussen Geffen en Oss en de Oijensweg zijn op deze manier verlicht.  In Oss is 37,53% van de openbare verlichting momenteel slim. In de toekomst kan door nieuwe technische ontwikkelingen van lampen en dimtechnieken het energieverbruik verder dalen.