Zonnepanelen op je dak – ook in Oss!

Steeds meer daken van woningen en bedrijven in Oss krijgen zonnepanelen. Een overzicht van CBS laat zien dat er in 2018 ruim 4 keer zoveel zonne-energie in Oss op daken van bedrijven (4,62) en bijna 5 keer meer op daken van woningen (4,71) is opgewekt dan in 2017.

Vergoeding tot en met 2022 maximaal

De salderingsregeling voor zonnepanelen op woningen is verlengd tot 2031. De vergoeding is tot en met 2022 maximaal, daarna wordt die stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Dat maakte minister Wiebes bekend. Dat betekent dat zelf opgewekte stroom overdag voor dezelfde prijs aan het electranet wordt geleverd als de levering, bijvoorbeeld ’s avonds. Daarmee blijven zonnepanelen in ongeveer 7 jaar terug te verdienen bij een levensduur van ongeveer 20 jaar.

Buurkracht

In Oss zijn er initiatieven van inwoners om samen zonnepanelen aan te kopen en te installeren. De organisatie Buurkracht helpt daarbij. [hier staat nog wel de datum van 19 september 2018. Is er een actueler bericht over Buurkracht met zonnepanelen in Oss?]

Gemeente Oss werkt zelf ook aan een plan voor zonnepanelen voor inwoners van Oss. Die kunnen met een lening worden aangeschaft en alles wordt voor de woingeigenaar geregeld: keuze, aanleg en onderhoud. Daar wordt in het najaar meer over bekend. Voor wie meer informatie wil hoe zijn woning zuiniger in energiegebruik kan worden: kijk eens bij MilieuCentraal of vraag advies bij BrabantWoontSlim. Een half uur advies in ons gemeentehuis is gratis, een uitgebreid advies met bezoek aan huis is met deels een eigen bijdrage.