Bewonersinitiatief: Speeltuin Kleine Beer in Ussen

Vier jaar geleden trok een bewoner de stoute schoenen aan en zocht contact met de gemeente. Hij zag dat diverse speelplekken opgeknapt werden in Oss en hij wilde dit ook bij ‘zijn’ speelplek. En met een geweldig resultaat. Nu is de Kleine Beer in Ussen één van de leukste speelplekken van Oss met bezoekers uit andere wijken.

Ondernemen
Tot 2015 was de speelplek een stenig geheel met weinig speeltoestellen. Bewoners wilden dit graag anders en hebben de ondernemer in zichzelf naar boven gehaald. Organisaties benaderen, subsidies lospeuteren, mankracht verzamelen en vooral denken in mogelijkheden. Zo kwam het dat er vele buurtbewoners aansloten en ieder zijn eigen talent inbracht. In 2015 toverden ze de speeltuin om tot een hele gezellige ontmoetingsplek, waar kinderen fijn kunnen spelen.

Ontmoeten
Kinderen komen niet alleen uit de directe buurt maar ook uit andere wijken van Oss. Een teken dat hier behoefte aan is. “Maar niet alleen de kleine vrienden hebben plezier van de speelplek. Soms ontstaat er een spontane hangplek voor de ouderen uit de buurt,’ grapt initiatiefnemer mijnheer Vos.

Onderhoud
Een vast clubje van vier buurtbewoners neemt het onderhoud voor haar rekening. Maar als ze buiten aan het werk gaan, volgen er vaak meer bewoners. “De verbondenheid in de buurt is echt groter geworden”, aldus meneer Vos, en dat geeft voldoening.

Ook een idee voor uw buurt?
Wilt u ook samen met bewoners de buurt mooier of groener maken? Neem dan gerust contact op met de gebiedsbeheerder van uw wijk bij de gemeente Oss, tel. 14 0412.