Bewonersinitiatief: Schoolplein Deursen opgeknapt

Het schoolplein is een belangrijke plek waar kinderen lekker buiten kunnen spelen. Maar een plein met veel tegels nodigt niet uit om te spelen. In deze tijd wordt veel gegamed, waardoor het helemaal belangrijk is dat kinderen lekker buiten gaan spelen. Voldoende redenen voor een groep enthousiaste ouders om het schoolplein bij basisschool De 4 Heemskinderen compleet te vernieuwen.

Inzamelen van geld
Er werd gestart met het maken van een ontwerp en het aanvragen van subsidies. Gelukkig bleek er heel wat mogelijk. Ook de plaatselijke ondernemers wilden graag meedenken en soms zelfs ook financieren. Dat leverde een mooie samenwerking op. Ook organiseerde de initiatiefnemers een dienstenveiling in het gemeenschapshuis Onder d’n Plag. Dit leverde naast een heel mooi bedrag, ook nieuwe contacten en leuke uitstapjes op.

Aanleggen van het schoolplein
Nu is de hovenier gestart met het aanpassen van het schoolplein. Over het hele plein komen struiken en bomen, er komt een sportveldje en een ontdekkingstuin. Op zaterdagmorgen stropen een groepje ouders de mouwen op, zodat de kinderen na de zomervakantie op het nieuwe schoolplein kunnen spelen. Ook leerlingen van De Singel van het Hooghuis gaan helpen. Zij ontwerpen en maken nieuwe speeltoestellen voor het schoolplein.

Onderhoud
Straks kunnen kinderen voor en na schooltijd op het plein heerlijk spelen. Een mooie fijne plek voor het dorp. Als het schoolplein straks klaar is, zorgen de ouders met de school samen voor het schoolplein. Op sommige klusmomenten helpen ouders mee. Docenten en leerlingen werken tijdens de natuurlessen in de tuintjes.

Ook een idee voor uw buurt?
Wilt u ook samen met bewoners de buurt mooier of groener maken? Neem dan gerust contact op met de gebiedsbeheerder van uw wijk van de gemeente Oss, via tel. 14 0412.