Gemeente Oss loopt voorop met sociaal ondernemen!

‘Gemeente Oss vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook kunnen werken. Wij hebben deze mensen in dienst en werken het liefst samen met andere organisaties. Volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO) blijkt dat wij hierin voorop lopen. Daarom hebben we een certificaat gekregen voor sociaal ondernemen. Daar zijn we trots op!’ Vertelt wethouder Kees van Geffen.

Gemeente Oss geeft het juiste voorbeeld
De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO voor sociaal ondernemen. Het meet objectief en laat zien in hoeverre een organisatie sociaal onderneemt. ‘Met dit PSO-certificaat, laten we zien hoe wij als organisatie werken aan sociaal ondernemen. We werken al veel samen met sociale werkbedrijven of organisaties die een PSO-certificaat hebben. En gaan dit goede voorbeeld doorzetten. We gaan van de andere organisaties waarmee we samenwerken nog strenger eisen dat zij ook sociaal ondernemen,’ sluit wethouder van Geffen af.

Meer informatie over PSO?
Wilt u meer weten over de PSO? Kijk dan op www.PSO-Nederland.nl