Actieve bewoners ontvangen bloembollen

De gemeente wil bewoners die groen in de openbare ruimte zelf onderhouden, bedanken. Daarom hebben veel bewoners vorige week een groen cadeau ontvangen: bloembollen voor in de tuin!

Veel actieve bewoners
In de gemeente Oss hebben we ongeveer 200 bewonersinitiatieven, waarbij bewoners zich actief inzetten voor hun eigen woonomgeving. De initiatieven zijn zeer divers. Het kan gaan om het maaien van een groenstrook, het onderhouden van planten of zelfs het netjes houden van een speeltuin. De gemeente waardeert de inzet van deze actieve bewoners. We hopen dat iedereen straks in het voorjaar veel plezier heeft van de bloembollen.

Initiatief Berghem
Een aantal bewoners in Berghem is erg betrokken bij hun woonomgeving. Zij maaien zelf het gras rond een blok woningen. Het gaat om het gras naast enkele wegen, wandelpaden en langs de sloot. Het is een groot oppervlakte met veel gras, daarom hebben de bewoners een maaier in bruikleen gekregen. Er is goed contact tussen de bewoners en de gemeente. Een fijne samenwerking, waar zowel bewoners als gemeente profijt van hebben.

Ook een idee voor uw buurt?
Wilt u ook samen met bewoners de buurt mooier of groener maken? Ook als u geen bedankje heeft ontvangen, maar wel een deel van de openbare ruimte onderhoudt (met ‘contract’). Neem dan gerust contact op met de gebiedsbeheerder van uw wijk of dorp van de gemeente via telefoon 14 0412.