Duurzaam opvoeden

Week van de Opvoeding

De kinderopvang in de gemeente Oss organiseert voor het eerst de ‘Week van de Opvoeding’. Deze vindt plaats van 2 tot en met 8 oktober 2017. Tijdens deze week houden professionele opvangorganisaties uit de gemeente Oss informatieavonden over uiteenlopende thema’s. Bijvoorbeeld logopedie, regels en grenzen stellen, kinder-EHBO, gezondheid en de digitale wereld.

Aanbod en aanmelden

Het aanbod is gericht op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Alle ouders zijn bij alle thema-avonden welkom, ook ouders zonder of met een andere kinderopvang. De toegang is gratis. Interesse in (één van) de thema’s? Aanmelden kan bij de desbetreffende kinderopvangorganisatie die de thema-avond organiseert of via de website Kleurrijk Ouderschap: www.kleurrijk-ouderschap.nl Hier staat ook alle informatie over de Week van de Opvoeding.

Leven lang leren

Alle kinderopvang (dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) werken sinds kort samen om een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke onderwijsvisie ‘een leven lang leren’. Het aanbod voor de Week van de Opvoeding is in onderlinge samenwerking tot stand gekomen. De intentie is om de week gezamenlijk te blijven organiseren.

Kijk voor meer informatie op www.kleurrijk-ouderschap.nl